Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, gminie Damnica.

Nauka w szkole rozpoczęła się w maju 1945r.
We wrześniu 1946 roku uczyło się 35 uczniów.
We wrześniu 1972 r. szkoła w Damnie zostaje powołana jako zbiorcza szkoła. Przechodzą wówczas pod jej obwód szkolny dzieci ze szkół niepełnych w Dąbrówce i Łojewie, które to stają się filiami szkoły.
9 października 1971r. został oddany nowy obiekt szkoły.
27 listopada 1996r. kompleks szkolny wzbogaca się o segment dydaktyczny z łącznikiem Szkoły Podstawowej. Natomiast 30 września 1998r. oddano do użytku salę gimnastyczną.
W Damnie w dniu 1 września 1999r. powstają dwie szkoły: Szkoła Podstawowa z klasami I - VI + oddział zerowy oraz Gimnazjum z klasami I - III.
W 2002r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół w Damnie.
Obecnie organizacyjnie jest to szkoła podstawowa ośmioklasowa z oddziałami przedszkolnymi.
05.10.2011r. szkoła otrzymała tytuł "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW"

Oferta

 • Realizacja innowacji pedagogicznych
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia sportowe
 • Język kaszubski
 • Logopedia
 • Pomoc pedagoga i psychologa
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wolontariat

Realizujemy

 • Szkoła Promująca Zdrowie

  Zajrzyj

 • Dzieciaki Mleczaki

  ProjektZajrzyj

 • Bieg po zdrowie

  ProgramZajrzyj

 • Ratujemy
  i uczymy ratować

  Zajrzyj

 • Beactive
  Europejski Tydzień Sportu

  Zajrzyj

 • Trzymaj
  Formę

  ProgramZajrzyj

 • Samorząd
  Uczniowski

  ProgramZajrzyj

 • Akademia
  Bezpiecznego Puchatka

  Zajrzyj

 • Akademia
  Dojrzewania

  ProgramZajrzyj

Programy, projekty

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.
Dzieciaki Mleczaki to edukacyjno – informacyjny projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Celem „Dzieciaków Mleczaków” jest pokazanie dzieciom walorów zdrowotnych mleka, głównie poprzez zabawę, aktywność fizyczną oraz intelektualną.
„BIEG PO ZDROWIE” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Główne cele programu: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych, organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Europejski Tydzień Sportu (ETS) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.
Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Narodowym Koordynatorem ETS w Polsce jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Program wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli, nauczycielki zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach.
Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią.
Nauczyciele i nauczycielki – opiekunowie, opiekunki samorządów uczniowskich dowiadują się, w jaki sposób wspierać działania uczniów i uczennic.
Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania” to program przygotowany z myślą o uczennicach w wieku 10-15 lat.
Celem programu jest wsparcie pedagogów szkolnych w realizacji zajęć lekcyjnych z nastolatkami w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” ujętego w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry