Dokumenty szkolne

Statut i regulaminy

Statut Szkoły

stan na 29.08.2019r.

Pobierz

Szkolny Regulamin Oceniania

stan na 29.08.2019r.

Pobierz

Koncepcja szkoły na lata 2018 - 2023

stan na 01.09.2018r.

Pobierz

Regulamin Rady Pedagogicznej

stan na 30.11.2017r.

Pobierz

Regulamin SU

stan na 30.11.2017r.

Pobierz

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Reg. korzystania z podręcz. szkolnych

stan na 29.08.2019r.

Pobierz Załączniki

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

stan na 21.12.2016r.

Pobierz Załączniki

Regulamin wycieczek szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin świetlicy szkolnej

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin biblioteki szkolnej

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Reg. postęp. w razie wypadku

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Procedury uroczystości szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz Załączniki

Regulamin sklepiku szkolnego

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Regulamin dyżurów szkolnych

stan na 22.12.2017r.

Pobierz

Regulamin pomocy materialnej

stan na 24.10.2014r.

Pobierz Zał. nr 4

Procedury bezpieczeństwa

stan na 29.08.2019r.

Pobierz

Dokumenty aktualnego roku szkolnego

stan na 02.09.2019r.

Plan pracy szkoły

Pobierz

Kalendarz roku szkolnego

Pobierz

Program wych. - prof.

Pobierz

Program doradztwa zawodowego

Pobierz

Przedmiotowe Systemy Oceniania ( P S O )

stan na 02.09.2019r.

Klasa 1

Pobierz

Klasa 2

Pobierz

Klasa 3

Pobierz

Klasa 4

Pobierz

Klasa 5

Pobierz

Klasa 7

Pobierz

Klasa 8

Pobierz

Rekrutacja

stan na 18.03.2019r.

Wniosek, przedszkole

Pobierz

Deklaracja, przedszkole

Pobierz

Oświadczenie, przedszkole

Pobierz

Wniosek, klasa 1

Pobierz

Deklaracja, klasa 1

Pobierz

Oświadczenie, klasa 1

Pobierz

Wniosek, dowolna klasa

Pobierz

Raporty z ewaluacji wew. (szkolnej)

rok szkolny 2018 / 2019

  1. Kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
  2. Uczniowie nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.
  3. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w oddziałach przedszkolnych są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, w tym także ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

rok szkolny 2017 / 2018

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Dzieci nabywają umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej.

rok szkolny 2016 / 2017

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

rok szkolny 2015 / 2016

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji czytelniczych.

rok szkolny 2014 / 2015

Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianów diagnostycznych i egzaminów.

rok szkolny 2013 / 2014

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

rok szkolny 2012 / 2013

  1. Procesy zachodzące w szkole i placówce.
  2. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

rok szkolny 2011 / 2012

  1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
  2. Zarządzanie szkołą.
  3. Organizacja pomocy psych. – pedag.
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry