Sukcesy

Szkolne .!

2018 / 2019

img

I miejsce Olgi Klimek w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Rytm i Melodia"


img

II miejsce zespołu Crescendo w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Rytm i Melodia"


img

Wyróżnienia Martyny Maciąg i Julii Ostrowskiej w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Rytm i Melodia"


img

I miejsce Martyny Kaczorowskiej w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rytm i Melodia"


img

III miejsce Sary Pszczoły w VI Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia"


img

Wyróżnienie Karoliny Piechowicz w VI Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia"


W sobotę, 06 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Damnie odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Rytm i Melodia”. Zmagania konkursowe poprzedziło uroczyste wręczenie przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Damnie panią Joannę Rusak dyplomów i statuetek dla zwycięzców dwóch towarzyszących konkursów. Prace uczestników Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Rytm i Melodia” oraz Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rytm i Melodia” zostały wcześniej ocenione przez niezależne jury. Podsumowania konkursu poetyckiego dokonał członek jury, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, aktor, absolwent PWST w Warszawie, muzyk, autor tekstów, kompozytor, kabareciarz pan Grzegorz Gurłacz, który podczas wystąpienia szczególnie zachęcał uczniów do samodzielnego pisania, rozwijania swoich umiejętności i doskonalenia sprawności w tym zakresie.
Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej w Damnie. W grupie uczestników klas 1-4 szkoły podstawowej w kategorii solista wyróżnienie zdobyła Martyna Maciąg. Laur pierwszeństwa w kategorii solista spośród dzieci klas 5-8 szkoły podstawowej jury przyznało Oldze Klimek, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Ostrowska. Miejsce na podium zdobył Zespół „Crescendo”, który wyśpiewał sobie II miejsce. Nad „oszlifowaniem” naszych małych muzycznych diamentów pracowała pani Małgorzata Kozłowicz – nauczycielka muzyki, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu.
Statuetki i dyplomy dla zwycięzców wręczali członkowie jury: pani Jolanta Otwinowska i pani Dorota Duraj oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie pani Joanna Rusak. Przewodnicząca jury pani Jolanta Otwinowska podsumowała wystąpienia uczestników podkreślając bardzo wysoki poziom konkursu, wyraziła uznanie dla ogromu pracy jaką w przygotowanie wykonawców włożyli ich instruktorzy, oraz zadowolenie z odpowiedniego doboru repertuaru dostosowanego do wieku i możliwości interpretacyjnych uczniów.

Gratulujemy laureatom

img

III miejsce Olgi Klimek w III Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym


26 marca 2019r. odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny. Po eliminacjach powiatowych do konkursu przystąpiło dwudziestu uczestników, po dziesięciu w każdej kategorii: klasy 5 – 6 i klasy 7 – 8.
Uczennica naszej szkoły, Olga Klimek z klasy 7 zajęła III miejsce.
Celem konkursu była: popularyzacja języka polskiego, kształtowanie odpowiedzialności za poprawność i piękno ojczystego języka, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień, stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych umiejętności, motywowanie do promowania wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień, wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju, promowanie osiągnięć uczniów.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Damnicy.

Olga zmagała się w trzech etapach z dyktandem, a na koniec zdobyła tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego, zajmując III miejsce.

Gratulujemy laureatce.

>
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry