Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie znajduje się w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, gminie Damnica.

Nauka w szkole rozpoczęła się w maju 1945r.
We wrześniu 1946 roku uczyło się 35 uczniów.
We wrześniu 1972 r. szkoła w Damnie zostaje powołana jako zbiorcza szkoła. Przechodzą wówczas pod jej obwód szkolny dzieci ze szkół niepełnych w Dąbrówce i Łojewie, które to stają się filiami szkoły.
9 października 1971r. został oddany nowy obiekt szkoły.
27 listopada 1996r. kompleks szkolny wzbogaca się o segment dydaktyczny z łącznikiem Szkoły Podstawowej. Natomiast 30 września 1998r. oddano do użytku salę gimnastyczną.
W Damnie w dniu 1 września 1999r. powstają dwie szkoły: Szkoła Podstawowa z klasami I - VI + oddział zerowy oraz Gimnazjum z klasami I - III.
W 2002r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół w Damnie.
Obecnie organizacyjnie jest to szkoła podstawowa ośmioklasowa z oddziałami przedszkolnymi.
05.10.2011r. szkoła otrzymała tytuł "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW"

Oferta

 • Realizacja innowacji pedagogicznych
 • Koła zainteresowań
 • Zajęcia sportowe
 • Język kaszubski
 • Logopedia
 • Pomoc pedagoga i psychologa
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Wolontariat

Realizujemy

 • Szkoła Promująca Zdrowie

  Zajrzyj

 • Szkoła na Widelcu

  ProgramZajrzyj

 • Bieg po zdrowie

  ProgramZajrzyj

 • Ratujemy
  i uczymy ratować

  Zajrzyj

 • Beactive
  Europejski Tydzień Sportu

  Zajrzyj

 • Trzymaj
  Formę

  ProgramZajrzyj

 • Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej

  ProgramZajrzyj

 • Akademia
  Bezpiecznego Puchatka

  Zajrzyj

 • Akademia
  Dojrzewania

  ProgramZajrzyj

 • Czytające
  Przedszkola

  ProgramZajrzyj

 • Gang
  Słodziaków

  AkcjaZajrzyj

Programy, projekty

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

To program skierowany do uczniów klas „0” oraz I-III szkół podstawowych.
Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Celem programu jest edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia, zachęcenie najmłodszych do gotowania.

„BIEG PO ZDROWIE” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Główne cele programu: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest nieprzerwanie od kwietnia 2006 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych, organizatorem jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Europejski Tydzień Sportu (ETS) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.
Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Narodowym Koordynatorem ETS w Polsce jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Program edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej” przygotowany przez Instytut Blend-a-med Oral-B®!
Wiek 6-7 lat to najlepszy czas, aby pomóc dzieciom wykształcić towarzyszące im już przez całe życie pozytywne nawyki dbania o higienę.
„Niesamowity świat higieny jamy ustnej” powstał, aby zaangażować dzieci w zajęcia, podczas których zdobędą niezbędną wiedzę na temat higieny jamy ustnej, dbania o zęby, sposobów i częstotliwości prawidłowego szczotkowania zębów oraz przełamania bariery regularnych wizyt stomatologicznych. Dzieci dowiedzą się jak ważne jest dbanie o stan zębów już od najmłodszych lat.
Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania” to program przygotowany z myślą o uczennicach w wieku 10-15 lat.
Celem programu jest wsparcie pedagogów szkolnych w realizacji zajęć lekcyjnych z nastolatkami w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” ujętego w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Dzieci uczą się języka, gdy wyraźnie słyszą poprawny język, gdy widzą dorosłego, który do nich mówi lub im czyta, gdy wielokrotnie słyszą te same zdania i teksty, gdy mają okazję do zadawania pytań i do mówienia.
Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem interpretacyjnego i krytycznego.
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, mają inspirować dzieci do codziennego czytania.
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry