Informacje szkolne

Autobus szkolny - dowozy i odwozy

stan na 01.09.2019r.

Na przystanek proszę przychodzić 5 min wcześniej.
Za bezpieczeństwo uczniów w czasie dowozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek szkolny i podczas powrotu dziecka z przystanku do domu ponoszą rodzice.

Zasady korzystania z dowozów

 • W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie. Nie wolno krzyczeć, przezywać koleżanek i kolegów, nie popychać się, nie dokuczać innym, nie używać wulgarnych słów.
 • Uczeń może wsiadać do autobusu i wysiadać z autobusu tylko w wyznaczonych do tego miejscach (przystanek autobusowy, podjazd przy szkole).
 • W miejscu zatrzymania się autobusu przejście uczniów na drugą stronę ulicy odbywa się tylko pod opieką opiekuna.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do odwozu (przystanek, podjazd przy szkole).
 • Rano, po dotarciu do szkoły, uczniowie udają się do świetlicy szkolnej pod opieką opiekuna dowozów lub innej osoby do tego upoważnionej.
 • Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej przed odjazdem autobusu odbierane są ze świetlicy szkolnej przez opiekuna dowozów.
 • Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno: zmieniać swojego miejsca, szczególnie podczas jazdy autobusem, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, klękać na siedzeniu, wystawiać rąk za okno, wyrzucać przedmiotów przez okno, używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozmawiać z kierowcą.
 • W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy autobusu.
 • O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, a ci, rodziców dziecka.
 • Za nieprzestrzeganie powyższych uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania.
 • Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
TYGODNIOWY ROZKŁAD
dzień dowóz odwóz
pn 7.45 9.25 13.30 14.30 15.55
wt 7.45 9.25 13.30 14.30 15.55
śr 7.45 9.25 13.30 14.30 15.55
czw 7.45 9.25 13.30 14.30 15.55
pt 7.45 9.25 12.40 13.30 14.15
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD
dowóz na 7.45 dowóz na 9.25
Świtały 6.45 Świtały 8.40
Łojewo 6.47 Łojewo 8.42
Dąbrówka 6.55 Dąbrówka 8.50
Wiszno 6.57 Wiszno 8.52
Bobrowniki 7.00 Bobrowniki 8.55
Skibin 7.15 Skibin 9.00
Szwecja 7.18 Szwecja 9.03
Wiatrowo 7.30 Wiatrowo 9.15
Damno 7.45 Damno 9.25

Dzwonki/ przerwy

8.00 - 8.45
(1)
8.50 - 9.35
(2)
9.45 - 10.30
(3)
10.40 - 11.25
(4)
11.35 - 12.20
(5)
12.35 - 13.20
(6)
13.25 - 14.10
(7)
14.15 - 15.00
(8)
15.05 - 15.50
(9)

Zajęcia dodatkowe

stan na 01.09.2019r.

 • Matematyczne:
  • klasa 7 - pani Joanna Rusak
 • Plastyczne:
  • klasy 1 - 4 - pani Małgorzata Kozłowicz
  • klasy 5 - 8 - pani Małgorzata Kozłowicz
 • Chór szkolny - pani Małgorzata Kozłowicz:
  • klasy 1 - 4
  • klasy 5 - 8
 • Dziennikarskie - pani Dorota Rusak:
  • klasy 6 - 8
 • Ortograficzne - pani Brygida Ostrowska:
  • klasa 3
 • „Zabawa z głoskami i sylabami”, innowacja logopedyczna
  • klasy 1 - 3 - pani Katarzyna Dietrich - Urbanek
 • „Świat wokół nas”, innowacja przyrodnicza
  • klasa 5 - pan Jarosław Hajka
 • „Kultura kaszubska”, innowacja regionalna
  • klasy 1 - 4 - pani Jolanta Puchalska
   i pani Małgorzata Kozłowicz
 • „Zajęcia muzyczno - ruchowe”
  • oddział 0b - pani Małgorzata Kozłowicz
 • „Geometria wokół nas”, innowacja matematyczna
  • klasy 6a i 6b - pani Kamila Milewska
 • „Przez zabawę do książki”
  • oddział 0a - pani Jolanta Puchalska
 • „Liturgia centrum życia człowieka”
  • klasy 5 - 8 - pani Bożena Cieślicka
 • „Cacka dekoracyjne i pamiątkarskie z papieru i nie tylko na cztery pory roku”
  • klasy 7 - 8 - pani Jadwiga Dziułko
   i pani Agnieszka Nowicka
 • „Z finansami na TY”
  • klasy 5 - 6 - pani Ewelina Łoś
 • „Programista aplikacji internetowych”
  • klasy 7 - 8 - pani Joanna Rusak
 • "Koło chemiczne ALCHEMIK"
  • klasa 8 - pan Zbigniew Mazur
 • "Taniec – pomaga nam wyrażać emocje"
  • klasy 6 - 8 - pani Aleksandra Bodnar
 • Grupy klas 1 - 3:
  • klasy 1 - 3 - pani Jolanta Puchalska
  • klasa 2 - pani Jolanta Puchalska
 • Grupy klas 4 - 8:
  • klasy 4 - 5 - pani Aleksandra Bodnar
  • klasy 6a - 6b - pani Aleksandra Bodnar
  • klasy 7 - 8 - pani Aleksandra Bodnar
 • Nauka własnej historii i kultury Kaszubów:
  • klasy 5 - 6 - pani Aleksandra Bodnar
 • Edukacja polonistyczna / matematyczna:
  • klasa 1 - pani Jadwiga Mazepus
  • klasa 2 - pani Joanna Wojtaś
  • klasa 3 - pani Brygida Ostrowska
 • Język polski:
  • klasy 4, 5, 6b - pani Magdalena Przypaśniak
  • klasy 6a, 7, 8 - pani Dorota Rusak
 • Matematyka:
  • klasy 4, 5, 8 - pani Ewelina Łoś
  • klasy 6a, 6b - pani Kamila Milewska
  • klasa 7 - pani Joanna Rusak
 • Grupy prowadzi pan Dominik Kaczmarek:
  • klasy 1 - 3
  • klasy 4 - 5
  • klasy 6 - 7
 • Pani Bożena Cieślicka:
  • klasa 3
 • Pani Jadwiga Dziułko:
  • klasa 4
 • Pani Kamila Milewska:
  • klasa 5
  • klasy 7 - 8

  Prowadzą:

 • Pani Bożena Cieślicka
 • Pani Jadwiga Dziułko
 • Pani Kamila Milewska
 • Pani Agnieszka Nowicka
 • Prowadzi pan Krzysztof Rodziewicz, grupy:
  • klasy 2 - 3
  • klasa 5
  • klasy 6a - 6b
  • klasy 7 - 8
 • Prowadzi pani Katarzyna Dietrich - Urbanek
 • Prowadzi pan Krzysztof Rodziewicz, grupy:
  • klasy 7 - 8
 • Matematyczne:
  • klasa 7
   środa godz. 8.00 - sala nr 16 - pani Joanna Rusak

Samorząd Uczniowski

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego jest Pani Ewelina Łoś i Pani Aleksandra Bodnar.

Wyjątki z Regulaminu Samorządu Uczniowskiego:

§.1 W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.
§.2 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły ...

Cały regulamin

Plan pracy SU

IX

wrzesień 2019

 1. Europejski Tydzień Sportu. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH, POPIERAMY KAŻDY RUCH!!!
 2. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego przez społeczność uczniowską.
X

październik 2019

 1. Opracowanie i prezentacja planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zebranie Samorządu Uczniowskiego z Rzecznikiem Praw Ucznia
 3. Pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej - wręczenie upominków, przemowa podczas uroczystości - 03.10.2019r.
 4. Dzień zdrowej przekąski - 04.10.2019r.
 5. Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2019r.
 6. Otrzęsiny klasy 4 - wręczenie upominków, przemowa podczas uroczystości - 21.10.2019r.
 7. Anoreksja i bulimia – z czym „TO” się je? Konkurs międzyklasowy na plakat informacyjny dotyczący zaburzeń odżywiania - ogłoszenie konkursu 21.10.2019r. rozstrzygnięcie konkursu 28.10.2019r.
X I

listopad 2019

 1. Uroczyste obchody Święta Niepodległości. Wykonanie gazetki okolicznościowej przez Zarząd SU.
  ,,Nasza szkoła w barwach narodowych” - konkurs na patriotyczny wystrój sal lekcyjnych - 08.11.2019r.
 2. UWieczór wróżb andrzejkowych połączony z zabawą. Dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas 4-8 - 28.11.2019r.
 3. Gazetka „Stop Cyberprzemocy”.
 4. Niebezpieczeństwo w sieci - konkurs szkolny - plastyczny.
X I I

grudzień 2019

 1. Udział w akcji ,,Paczka dla seniora” - zbiórka prezentów dla potrzebujących.
 2. "I Ty możesz zostać Św. Mikołajem!” Mikołajki w naszej szkole - spotkania mikołajkowe w klasach, słodki poczęstunek przygotowany przez SU, dzień bez pytania - 06.12.2019r.
 3. "Jeden wyjątkowy dzień w roku”. Organizujemy wigilie klasowe - spotkania wychowawców z uczniami, zorganizowanie wigilii klasowych, gazetka świąteczna SU, wykonanie i wysłanie kartek świątecznych do zaprzyjaźnionych instytucji - 20.12.2019r.
 4. Przegląd kolęd i ozdób świątecznych. Jasełka klas 1-3 SP - pomoc w organizacji, udział w jasełkach - 20.12.2019r.
I

styczeń 2020

 1. Udział w Ogólnopolskim XXVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza - 12.01.2020r.
 2. Galaretkowy Dzień - sprzedaż galaretek - 10.01.2020r.
 3. Ferie zimowe. Jak bezpiecznie się bawić i zdrowym wrócić do szkoły? Sporządzenie gazetki na tablicy SU.
 4. "Bawmy się!” Zabawa karnawałowa w naszej szkole.
  Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla uczniów klas 4-8. Konkurs na najciekawszy, oryginalny strój karnawałowy - 30.01.2020r.
I I

luty 2020

 1. Dzień zdrowej przekąski. Sprzedaż zdrowych przekąsek - 05.02.2020r.
 2. Warsztaty ręcznego wykonywania kartek wielkanocnych. Wykonanie przez uczniów kartek wielkanocnych, które w późniejszym terminie zostaną wysłane do zaprzyjaźnionych szkół i instytucji.
 3. Zebranie Samorządu Uczniowskiego z Rzecznikiem Praw Ucznia.
I I I

marzec 2020

 1. Międzynarodowy Dzień Kobiet - przygotowanie kartek z życzeniami przez chłopców - 09.03.2020r.
 2. Powitanie wiosny w naszej szkole - konkursy - 21.03.2020r.
I V

kwiecień 2020

 1. Wielkanocne zwyczaje i obyczaje. Gazetka okolicznościowa na tablicy SU.
 2. Dzień koktajlu. Sprzedaż świeżych koktajli podczas przerw.
V

maj 2020

 1. Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3. Maja Dzień Flagi. Wykonanie gazetki okolicznościowej przez Zarząd SU - 04.04.2020r.
 2. Tworzymy ogród botaniczny naszej szkoły. Udział uczniów w pracach nad ogrodem botanicznym naszej szkoły.
V I

czerwiec 2020

 1. Festyn Rodzinny w naszej szkole. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego przez nauczycieli, uczniów, rodziców SP w Damnie dla społeczności lokalnej. Malowanie twarzy, zabawy taneczne, kiermasze - 06.06.2020r.
 2. "Wszystkie Dzieci nasze są!” Międzynarodowy Dzień Dziecka; "Mam Talent” - festiwal projektów; "Dzień dobrej oceny” - przygotowanie gazetki o prawach dzieci, prezentacja na tablicy SU; ognisko - 01.06.2020r.
 3. Zakończenie działalności Samorządu Uczniowskiego - podsumowanie działalności SU w mijającym roku szkolnym, kolicznościowa gazetka - 20.06.2020r.

Zarząd SU

Julia Ostrowska - klasa 8
Tomasz Owsiuk - klasa 5
Mateusz Skrobich - klasa 6b
Maja Dębek - klasa 1
- klasa 2
Martyna Maciąg - klasa 3
Oskar Salomoński - klasa 4
Lena Banak - klasa 5
Julia Czylkowska - klasa 6a
Sandra Sołśnia - klasa 6b
Anna Prasołek - klasa 7
Meik Kerner - klasa 8

Informacje

Wolontariat

Opiekunem Klubu Wolontariusza jest Pani Bożena Cieślicka.

Statut Szkoły § 15 ust. 2:
W ramach działalności Klubu Wolontariusza uczniowie w szczególności:

1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 6) promują ideę wolontariatu w Szkole.

Informacje

W miesiącu grudniu i styczniu członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza będą brali udział w akcji świątecznej „Szlachetna Paczka” oraz w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Bożena Cieślicka.
Przyjmuje w każdy piątek w sali 105 w godzinach od 9.35 do 10.45.

Statut Szkoły § 87

1. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.
2. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji. Powołuje go Dyrektor Szkoły.
3. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
4. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki działania i tryb postępowania w sprawach spornych.
5. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.

Cały regulamin

Działania Rzecznika

 1. Popularyzowanie wiedzy na temat praw ucznia i pracy Rzecznika Praw Ucznia:
  1. opracowanie i udostępnienie na tablicy ogłoszeń SU praw i obowiązków ucznia wynikającego ze Statutu Szkoły.
 2. Popularyzacja wśród uczniów, rodziców i nauczycieli podstawowych praw dziecka:
  1. przedstawienie informacji o prawach dziecka.
 3. Pełnienie dyżurów według ustalonego terminu:
  1. ustanowienie czasu pracy Rzecznika Praw Ucznia przeznaczonych dla przyjmowania skarg zgłaszanych przez uczniów.
   Termin: każdy piątek, godz. 9.45 - 10.30, sala 105
 4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w sprawach dotyczących praw ucznia oraz ich przestrzegania:
  1. spotkanie z Samorządem Uczniowskim.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia określonych w obowiązujących w szkole unormowaniach wewnętrznych:
  1. Statut Szkoły,
  2. Szkolny Regulamin Oceniania,
  3. ocenianie zachowania.
 6. Składanie semestralnych sprawozdań Radzie Pedagogicznej:
  1. sprawozdanie z pracy Rzecznika Praw Ucznia, znajomości przez uczniów ich praw, występujących w szkole problemach.

Informacje

Statut Szkoły § 88 ust. 1:
Do zadań Rzecznika należy
w szczególności:

1) egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;

2) przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;

3) upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;

4) zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;

5) przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;

6) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających z naruszenia przepisów określonych w Statucie;

7) współdziałanie z pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry