Dziennik elektroniczny

Panel rodzica/ucznia

Po zalogowaniu się do systemu rodzic ma możliwość przeglądania danych dotyczących jego dziecka/ dzieci. Na górnym pasku panelu, rodzic ma dostęp do następujących zakładek: Plan zajęć, Obecności, Oceny, Prace domowe i Sprawdziany. W zakładce Więcej można znaleźć następujące elementy: Oceny proponowane/brakujące, Zachowanie/Uwagi, Informacje dodatkowe, Podręczniki, Wydruki, Komunikator, Przegląd prasy, Ustawienia, Wyloguj.

E - Dziennik

Zmiana hasła

Okno Ustawienia zawiera informacje dotyczące profilu użytkownika, w którym rodzic / uczeń może sam zmienić, nadane mu wcześniej przez system hasło dostępu do systemu.

W przypadku zagubienia loginu lub hasła, proszę zgłosić się osobiście do wicedyrektora.

Wywiadówki

1

11.09.2019r.
godzina 16.15

Zebranie z wychowawcami: wybranie trójek klasowych; wybór przedstawiciela do Rady Rodziców; uzgodnienie z rodzicami planu pracy wychowawcy; ubezpieczenie uczniów; zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym i prawie szkolnym; procedury organizacji egzaminów; złożenie deklaracji w sprawie wyboru egzaminu z języka nowożytnego; sprawdzenie danych osobowych uczniów kl. 8, zebranie informacji o potrzebie dostosowania formy egzaminu do możliwości i potrzeb uczniów;
2

12.11.2019r.
godzina 16.15

Dzień otwarty: rodzinne śpiewanie pieśni patriotycznych - występ chóru szkolnego zapoznanie rodziców uczniów z wynikami badania wiadomości i umiejętności, indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3

28.01.2020r.
godzina 16.15

Rodzinne śpiewanie kolęd - występ chóru szkolnego, poinformowanie o ocenach klasyfikacyjnych za I semestr, informacje o wynikach w nauce i zachowaniu, omówienie wyników próbnych egzaminów i testów diagnostycznych.
4

10.03.2020r.
godzina 16.15

Pedagogizacja rodziców, przypomnienie procedur egzaminu ósmoklasisty, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu, organizacja festynu, indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5

07.05.2020r. - oddział 0b
godzina 16.15

Przedstawienie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole oddział 0b - diagnoza część II.
6

28.05.2020r. - bez oddziałów 0a i 0b
godzina 16.15

Poinformowanie o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku, zapoznanie rodziców uczniów z wynikami badania wiadomości i umiejętności (diagnozy końcowe), indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
7

05.06.2020r. - oddział 0a
godzina 16.15

Przedstawienie informacji o gotowości dzieci przedszkolnych 0a - diagnoza część II.
8

19.06.2020r. - nowe oddziały 0a i 0b
godzina 16.15

Zebranie rodziców przyszłych oddziałów przedszkolnych: zebranie organizacyjne z rodzicami dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich, rady jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka - ucznia i ułatwić mu adaptację do nowego środowiska; zapoznanie rodziców z podręcznikami.
9

25.08.2020r. - nowe oddziały 0a i 0b
godzina 16.15

Podpisanie umowy.

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Elżbieta Wolska
Justyna Stępień
Agata Kieza

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Informacje
Rady Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 15 zł na jedno dziecko przyjmuje wychowawca klasy, który przekazuje pieniądze przedstawicielowi Rady Rodziców z danej klasy.
Płatność do 15.12.2019r.

Brak wpłaty powoduje, że uczeń nie będzie mógł korzystać np. z upominków na Mikołajki, Dzień Dziecka, stypendiów finansowanych z Rady Rodziców.

Wpłat można dokonywać również na konto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA:

93 1020 5558 0000 8402 3149 2235

Przedstawiciele
Rady Rodziców

0a

Agata Kieza

0b

Karolina Staszczuk

1

Elżbieta Wolska

2

Magdalena Romowska

3

Malwina Kozicka

4

Andżelika Skrobich

5

Dorota Owsiuk

6a

Anna Pszczoła

6b

Danuta Sołśnia

7

Justyna Stępień

8

Anna Gugała - Prasołek

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry