Sukcesy

Szkolne .!

2019 / 2020

img

Wyróżnienia
Anny Prasołek, Zuzanny Kalinowskiej,
Kay Kernera, Wiktorii Tkaczyk
w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"


W dniach 02 - 05 czerwca 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Damnie, jak co roku wzięli udział w zmaganiach konkursowych przygotowanych przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych pod hasłem „KANGUR MATEMATYCZNY”.
Tegoroczna formuła konkursu była nietypowa. Z powodu pandemii, konkurs odbył się za pośrednictwem platformy www.dzwonek.pl. Nowa formuła konkursu zniechęciła część zgłoszonych w styczniu uczestników i finalnie w konkursie wzięło udział 17 uczniów z naszej szkoły.

Gratulujemy.

image01
Anna Prasołek
image02
Zuzanna Kalinowska
image03
Kay Kerner
image04
Wiktoria Tkaczyk
img

I miejsce Kariny Gray w VII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia"


img

Wyróżnienie Julii Ostrowskiej w VII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia"


img

II miejsce Karoliny Piechowicz w VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rytm i Melodia"


img

III miejsce Emilii Krawieckiej w VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rytm i Melodia"


img

Wyróżnienia Kaliny Bińczyckiej,
julii Wojtaś w VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rytm i Melodia"


Nagrodzone prace plastyczne naszych uczniów:

W VII Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia” oraz w VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rytm i Melodia”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie, wzięło udział w tym roku 140 młodych poetów i młodych artystów z województwa pomorskiego.
Niestety pandemia koronawirusa uniemożliwiła zorganizowanie IX Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Rytm i Melodia”.
Komisje oceniły prace plastyczne i poetyckie. Prace były oceniane w formie zdalnej przez komisje w terminie do 06.05.2020r., a nagrody wysłane laureatom pocztą.
Przystępując do konkusru poetyckiego, młodzi poeci mogli napisać wiersze w II kategoriach wiekowych: 4-6, pisząc wiersz odnoszący się do twórczości Ewy Chotomskiej i 7-8, odnoszący się do twórczości Edwarda Stachury.
Przystępując do konkursu plastycznego, młodzi artyści mieli za zadanie przenieść swoje refleksje rysunkowe, malarskie, graficzne i stwórzyć pracę rysując, malując tematy związane z szeroko pojętą muzyką, tworząc w ten sposób „obraz muzyki” jej rytm i melodię.
Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej w Damnie. Laureatami zostali uczniowie Pani Doroty Rusak i Pani Małgorzaty Kozłowicz.

Gratulujemy laureatom

img

Julia Wojtaś laureatką Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Magia Świąt”


Dnia 10 styczna 2020 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej na Kartkę Bożonarodzeniową „Magia Świąt”.
Uczennica klasy 7 naszej szkoły Julia Wojtaś uzyskała tytuł laureata (miejsca równorzędne) w kategorii klas 7 - 8.
Organizatorem przedsięwzięcia był Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Celem konkursu była popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, pokazywanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki oraz podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Gratulujemy Julii i życzymy dalszych sukcesów. Brawo!

img

I miejsce
Kariny Gray, Sandry Sołśni, Olgi Klimek, Wiktorii Tkaczyk
w V Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


img

II miejsce
Mateusza Skrobich, Natalii Ciecieląg
w V Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


img

Wyróżnienia
Maii Bojkowskiej, Julii Wojtaś
w V Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


W środę, 11 grudnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy odbyło się podsumowanie V Gminnego Konkursu Literackiego „Młodzi Tworzą Literaturę”. Przedsięwzięcie zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Damnicy. Konkurs skierowany był do uczniów klas 4 - 8 szkół gminy Damnica. Cele jaki przyświecały temu wydarzeniu to między innymi stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnej twórczości literackiej i jej oceny, doskonalenie umiejętności poprawnego pisania tekstów oraz kształtowanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny”. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 - 6 oraz 7 - 8 szkoły podstawowej. Uczestnicy młodszej grupy wiekowej mieli za zadanie napisać baśń o niezwykłym mieszkańcu gminy, miejscowości, którego pewnego dnia spotkali i przeżyli z nim fantastyczne przygody. Wypracowaniu należało nadać tytuł: „Moja niezwykła baśń o fantastycznym mieszkańcu mojej miejscowości”. Tematyka pracy literackiej uczniów klas 7 - 8 brzmiała: Może znasz niezwykłego mieszkańca swojej gminy, miejscowości, w której mieszkasz albo chciałbyś, aby taka osoba pojawiła się w twojej małej Ojczyźnie? Kto miałby to być? Spróbuj odpowiedzieć na te pytania w pracy twórczej, a wypracowaniu nadaj tytuł: „Moja niezwykła opowieść o niezwykłym mieszkańcu gminy”.
W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Damnicy, Szkół Podstawowych w Damnie i Zagórzycy. W uroczystej gali w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy uczestniczyli: Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damnica pan Zbigniew Kaźmierski, Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy pan Grzegorz Gurłacz, Radna Rady Gminy Damnica pani Iwona Mędrkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy pani Maria Czerska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie pani Joanna Rusak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy pani Bożena Kozłowska, członkowie komisji konkursowej: pani Iwona Kordylas oraz pan Adam Czerwonka, autorzy nagrodzonych prac literackich wraz ze swoimi nauczycielami. Uczestnikami tego wydarzenia byli również uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Damnie. Specjalnym gościem uroczystości był przewodniczący komisji konkursowej pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury pan Daniel Odija. Imprezę prowadziła uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Damnie Natalia Ciecieląg.
Każdy laureat oraz autor wyróżnionej pracy został nagrodzony dyplomem i ciekawą książką. Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas obdarował uczestników konkursu literackiego słodkim upominkiem. Tradycyjnie nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli polonistów, jury oraz organizatorów. Były dyplomy, kwiaty i upominki.
Podczas uroczystego podsumowania konkursu pan Daniel Odija przedstawił zgromadzonym pokonkursowe refleksje. Młodzi twórcy otrzymali cenne wskazówki od profesjonalnego znawcy pisarskich tajników. Pan Daniel zaprezentował fragmenty prac autorów, którzy zajęli I miejsca. Przyszli mistrzowie pióra, każdy z osobna, usłyszeli dobre słowo i fachową poradę. Pan Odija swoją otwartością, szczerością i pogodnym usposobieniem nawiązał bardzo dobry kontakt z młodymi twórcami. Uczniowie bardzo chętnie skorzystali z możliwości odbycia indywidualnych rozmów z pisarzem.
Podczas spotkania w bibliotece głos zabrał Wójt Gminy Damnica pan Andrzej Kordylas, który w swoim wystąpieniu szczególnie gorąco zachęcał uczniów do czytania, podkreślając rolę książki w życiu każdego człowieka. Na zakończenie uroczystości był słodki poczęstunek. Tradycyjnie sponsorem łakoci była m.in. Radna Rady Gminy Damnica pani Sławomira Seweryńska oraz pani Jadwiga Dąbrowska właścicielka sklepu wielobranżowego w Damnicy, za co pięknie dziękujemy.
Nie ma wątpliwości, że podczas spotkania młodym twórcom dodano skrzydeł i zainspirowano do pracy literackiej.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok.

Gratulujemy naszym laureatom

img

I miejsce
Natalii Ciecieląg - kategoria ewolucja form płatniczych,
Olgii Klimek - kategoria - historia pieniądza od starożytności do współczesności w Powiatowym Konkursie "Historia pieniądza"


Dnia 5 grudnia 2019r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pt. „Historia pieniądza”, którego organizatorem była Fundacja Imperio w Słupsku wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Celem przedsięwzięcia było promowanie wiedzy na temat historii i roli pieniądza w życiu dawnych i współczesnych społeczeństw, rozwijanie kreatywności wśród uczniów oraz poszerzanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. W konkursie wzięły udział uczennice klasy 8: Natalia Ciecieląg i Olga Klimek, pod opieką p. Jadwigi Dziułko.
Oficjalne wręczenie nagród odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku. Uroczystość poprzedzona została prelekcją i pokazem zbiorów numizmatycznych, w ramach wystawy o historii pieniądza. Uczennice miały okazję zapoznać się z rodzajem zabezpieczeń banknotów przed fałszerstwem, obejrzeć najstarsze monety i banknoty zgromadzone przez kolekcjonerów oraz wysłuchać opowieści o historii Słupska w oparciu o zbiory numizmatyczne.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Brawo!

img

III miejsce
Mai Dębek w Powiatowym Konkursie „Przyjaciele zwierząt - edycja 2019"


Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk w ramach projektu „Przyjaciele zwierząt - edycja 2019".
Podczas spotkania w dniu 29.11.2019r. w Starostwie Powiatowym w Słupsku wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursów wewnątrzszkolnych oraz dla laureatów konkursu powiatowego.
Na etapie konkursu powiatowego komisja przyznała III - miejsce dla Mai Dębek za wykonanie karmnika dla ptaków w kategorii wiekowej - szkoły podstawowe.

Gratulujemy laureatce !

img

II miejsce
Klaudii Wolskiej w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pasieka – miejsce niezwykłe"


img

Wyróżnienie
Julii Wojtaś w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Pasieka – miejsce niezwykłe"W dniu 07.09.2019r. w Swołowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Pasieka – miejsce niezwykłe”.
W konkursie tym brali udział członkowie koła plastycznego prowadzonego przez panią Małgorzatę Kozłowicz.
Dwoje z nich Klaudia Wolska uczennica klasy 2 i Julia Wojtaś uczennica klasy 7 zostały laureatami konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Brawo!

2018 / 2019

img

Wyróżnienie
Anny Prasołek w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny"


Jak corocznie nasza Szkoła wzięła udział w Międzynarodowym konkursie wiedzy matematycznej „KANGUR MATEMATYCZNY”.
Uczniowie z klas II - VII SP oraz III GIM zmagali się z konkursowymi zadaniami przygotowanymi przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych 21 marca 2019r.
26.04.2019r. organizator ogłosił wyniki tych zmagań. Uczennica klasy VI SP DAMNO Anna Prasołek, którą przygotowywała pani Joanna Rusak uzyskała wyróżnienie.

Gratulujemy laureatce !

img

I miejsce Olgi Klimek w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Rytm i Melodia"


img

II miejsce zespołu Crescendo w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Rytm i Melodia"


img

Wyróżnienia Martyny Maciąg i Julii Ostrowskiej w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Rytm i Melodia"


img

I miejsce Martyny Kaczorowskiej w VI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Rytm i Melodia"


img

III miejsce Sary Pszczoły w VI Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia"


img

Wyróżnienie Karoliny Piechowicz w VI Wojewódzkim Konkursie Poetyckim "Rytm i Melodia"


>

W sobotę, 06 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Damnie odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Rytm i Melodia”. Zmagania konkursowe poprzedziło uroczyste wręczenie przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Damnie panią Joannę Rusak dyplomów i statuetek dla zwycięzców dwóch towarzyszących konkursów. Prace uczestników Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Rytm i Melodia” oraz Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Rytm i Melodia” zostały wcześniej ocenione przez niezależne jury. Podsumowania konkursu poetyckiego dokonał członek jury, dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, aktor, absolwent PWST w Warszawie, muzyk, autor tekstów, kompozytor, kabareciarz pan Grzegorz Gurłacz, który podczas wystąpienia szczególnie zachęcał uczniów do samodzielnego pisania, rozwijania swoich umiejętności i doskonalenia sprawności w tym zakresie.
Wśród nagrodzonych nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej w Damnie. W grupie uczestników klas 1-4 szkoły podstawowej w kategorii solista wyróżnienie zdobyła Martyna Maciąg. Laur pierwszeństwa w kategorii solista spośród dzieci klas 5-8 szkoły podstawowej jury przyznało Oldze Klimek, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Ostrowska. Miejsce na podium zdobył Zespół „Crescendo”, który wyśpiewał sobie II miejsce. Nad „oszlifowaniem” naszych małych muzycznych diamentów pracowała pani Małgorzata Kozłowicz – nauczycielka muzyki, pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu.
Statuetki i dyplomy dla zwycięzców wręczali członkowie jury: pani Jolanta Otwinowska i pani Dorota Duraj oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie pani Joanna Rusak. Przewodnicząca jury pani Jolanta Otwinowska podsumowała wystąpienia uczestników podkreślając bardzo wysoki poziom konkursu, wyraziła uznanie dla ogromu pracy jaką w przygotowanie wykonawców włożyli ich instruktorzy, oraz zadowolenie z odpowiedniego doboru repertuaru dostosowanego do wieku i możliwości interpretacyjnych uczniów.

Gratulujemy laureatom

img

III miejsce Olgi Klimek w III Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym


26 marca 2019r. odbył się Wojewódzki Konkurs Ortograficzny. Po eliminacjach powiatowych do konkursu przystąpiło dwudziestu uczestników, po dziesięciu w każdej kategorii: klasy 5 – 6 i klasy 7 – 8.
Uczennica naszej szkoły, Olga Klimek z klasy 7 zajęła III miejsce.
Celem konkursu była: popularyzacja języka polskiego, kształtowanie odpowiedzialności za poprawność i piękno ojczystego języka, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień, stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych umiejętności, motywowanie do promowania wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień, wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju, promowanie osiągnięć uczniów.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Damnicy.

Olga zmagała się w trzech etapach z dyktandem, a na koniec zdobyła tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego, zajmując III miejsce.

Gratulujemy laureatce.

img

I miejsce
Mateusza Czaja w IV Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


img

II miejsce
Olgi Klimek w IV Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


img

III miejsce
Sandry Sołśni w IV Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


img

Wyróżnienia
Natalii Buszman, Natalii Ciecieląg
w V Gminnym Konkursie Literackim „Młodzi Tworzą Literaturę”


Pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury pan Daniel Odija, już po raz drugi, był gościem uroczystego podsumowania konkursu literackiego.
W piątek, 07 grudnia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy odbyło się podsumowanie IV Gminnego Konkursu Literackiego „Młodzi tworzą literaturę”. Przedsięwzięcie zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Damnicy. Konkurs został skierowany do uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum szkół gminy Damnica. Jego celem było stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnej twórczości literackiej i jej oceny, doskonalenie umiejętności pisania opowiadania, umacnianie postaw patriotycznych oraz integracja uczniów z szkół ościennych. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 - 6 szkoły podstawowej oraz klasy 7 - 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum. Uczestnicy mieli za zadanie napisać opowiadanie odnoszące się do słów barda piosenki literackiej, Grzegorza Tomczaka „Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście…”. Jak wyobrażasz sobie życie przyszłych pokoleń Polaków za sto lat w naszym kraju? Jak wyobrażasz sobie życie swoich bliskich?
Tematyka IV edycji konkursu skłaniała do refleksji nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego w nim od wieków narodu, była patriotyczna aby uczcić obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Damnicy, Szkoły Podstawowej w Damnie i Szkoły Podstawowej Zagórzycy.
W uroczystej gali w Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy uczestniczyli: Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy pan Grzegorz Gurłacz, Radna Urzędu Gminy Damnica pani Sławomira Seweryńska, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie pan Zbigniew Mazur, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy pani Bożena Kozłowska, członkowie komisji konkursowej: pani Krystyna Berdowska oraz pan Adam Czerwonka, autorzy nagrodzonych prac literackich wraz ze swoimi nauczycielami. Widownią oraz uczestnikami tego wydarzenia byli również uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Damnie. Specjalnym gościem uroczystości był przewodniczący komisji konkursowej pisarz Daniel Odija. Imprezę prowadziła uczennica klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Damnie Olga Klimek.
Każdy laureat oraz autor wyróżnionej pracy został nagrodzony dyplomem, książką i słodkim upominkiem. Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Damnie pan Zbigniew Mazur, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy pani Bożena Kozłowska, jury konkursu pan Daniel Odija oraz pani Krystyna Berdowska. Tradycyjnie nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli polonistów, jury oraz organizatorów. Były kwiaty i upominki – piękne rękodzieło artystyczne. Podczas uroczystego podsumowania konkursu pan Daniel Odija wraz z panią Krystynę Berdowską zaprezentowali fragmenty prac autorów, którzy zajęli I, II i III miejsca. Każdy zwycięzca z osobna usłyszał dobre słowo i fachową poradę. Pan Daniel przedstawił garść pokonkursowych refleksji i udzielił młodym pisarzom cennych wskazówek na temat pisania prac literackich, podpowiadał, co jest najważniejsze i wartościowe w utworze i zachęcał do przelewania na papier swoich pomysłów. Pisarz bardzo ciekawie opowiadał również o sobie i o swojej twórczości, oraz mówił o tym, że warto czytać książki. Pan Odija swoją otwartością i pogodnym usposobieniem nawiązał bardzo dobry kontakt z młodymi czytelnikami. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję zdobyć autograf pisarza i wykonać wspólne zdjęcie. Spotkanie, które było nietypową lekcją języka polskiego przebiegało w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze, okraszone dobrymi radami i przesłaniami dla młodych uczestników.
Na zakończenie uroczystości pani Bożena Kozłowska podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek. Tradycyjnie sponsorami słodkości byli: pani Sławomira Seweryńska i pan Paweł Wilkowski, za co pięknie dziękujemy.
Podczas pobytu w bibliotece młodzież miała również możliwość zapoznania się ze zbiorami bibliotecznymi. Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Agnieszka Nowicka.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok.

img

I miejsce
Darii Skrobich w Gminnym Konkursie Plastycznym „Polska moja ojczyzna !”


img

II miejsce
Wiktirii Czylkowskiej w Gminnym Konkursie Plastycznym „Polska moja ojczyzna !”


img

III miejsce
Oskara Salomońskiego w Gminnym Konkursie Plastycznym „Polska moja ojczyzna!”


Sukces naszych uczniów w III edycji Gminnego Konkursu Plastycznego „Polska moja ojczyzna !” Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Damnie zostali laureatami konkursu zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Gminną Bibliotekę Publiczną w Damnicy.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 23 listopada 2018 roku w Sali Lustrzanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Damnicy. Nauczycielem wspierającym dzieci w twórczej pracy była pani Jolanta Puchalska. Pragniemy również ogłosić, nie bez dumy, że prace naszych uczniów zakwalifikowano do wystawę w Konkursie Plastycznym „Barwy Niepodległości” organizowanej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nr 21 w Gdyni.

Brawa dla nagrodzonych uczniów i ich wychowawcy !

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry