Dyrektor

Dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Damnie jest Joanna Rusak.

Pani Joanna Rusak w roku 2001 zostaje powołana, w drodze konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum na okres 5 lat. Od 1 września 2008r. jest dyrektorem Zespołu Szkół w Damnie. Od 1 września 2018r. zostaje dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie.

Kontakt z dyrektorem telefoniczny lub
e - mail:

Kwalifikacje

Ukończona Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy, kierunek matematyka, uzyskała tytuł mgr matematyki - 1992r.
Ukończone studia podyplomowe z informatyki w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 2001r.
Ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej z zakresu zarządzania w oświacie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku - 2001r.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie programowania aplikacji internetowych, Web Developer w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku - 2017r.

Wicedyrektor

Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Damnie jest Zbigniew Mazur.

Pan Zbigniew Mazur w roku 2008 zostaje powołany na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Damnie. Od 1 września 2018r. zostaje wicedyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Damnie.

Kontakt z wicedyrektorem telefoniczny lub e - mail:

Kwalifikacje

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, kierunek biologia, uzyskał tytuł mgr biologii - 2000r.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie przyrody na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku - 2002r.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie chemii i ochrony środowiska na Wydziale Chemicznym Politechniki w Gdańsku - 2007r.
Ukończył kurs kwalifikacyjny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku - 2001r.
Ukończył kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr „Technik” w Słupsku - 2007r.
Ukończył z zakresu oligofrenopedagogiki ukończony w Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kard „Technik” w Słupsku - 2012r.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie geografii w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy - 2017r.
Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry