Szkoła Promująca Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w naszej szkole od roku 2013.

Szkolnym koordynatorem jest Pani Bożena Cieślicka.

Kontakt ze szkolnym koordynatorem: telefoniczny lub
e - mail:

Posiadamy już certyfikat wojewódzki.
Obecnie staramy się o certyfikat krajowy.

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Więcej informacji na portalu ORE

 • Szkoła Promująca Zdrowie

  Zajrzyj

Zajrzyj do planu 2019/2020:

Definicja SzPZ:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy SzPZ:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Model SzPZ:

Etapy tworzenia SzPZ:

 1. Etap pierwszy – diagnoza:
  • ustalenie rzeczywistych problemów (potrzeb) społeczności szkolnej lub różnych jej grup,
  • uzyskanie konkretnych, obiektywnych danych, które będzie można wykorzystać w ewaluacji wyników po zakończeniu działań lub ich etapu, aby sprawdzić, co i w jakim stopniu się zmieniło.
 2. Etap drugi – planowanie działań i ich ewaluacji:
  • wybór problemu priorytetowego,
  • ustalenie przyczyn istnienia wybranego problemu priorytetowego,
  • poszukiwanie rozwiązań dla usunięcia przyczyn/y problemu priorytetowego,
  • budowanie planu działań i ich ewaluacji.
 3. Etap trzeci – działania – realizacja planu i jego monitorowanie.
 4. Etap czwarty – ewaluacja wyników działań:
  • ewaluacja celu i zadań,
  • wnioski (podsumowanie i interpreatcja wyników ewaluacji).
 • Dnia 31 stycznia 2020r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na plakat promujący zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Autorzy prac mieli za zadanie zachęcić młodych ludzi do zdrowego stylu życia.
  Przed przygotowaniem pracy plastycznej, celem poszerzenia swoich wiadomości, uczniowie mogli skorzystać z książek popularnonaukowych i poradników dostępnych w bibliotece szkolnej.

 • Na tę okoliczność w naszej skarbnicy wiedzy przygotowana została półka okazjonalna „Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna”.
  Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości dbania o zdrowie poprzez prawidłowe odżywianie się i aktywność ruchową. Temat szeroki i bardzo ważny. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z wszystkich oddziałów klasowych w szkole, od przedszkola do klasy 8.

 • Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie na konkurs wpłynęły 74 plakaty.
  Dzieci, które wzięły udział w przedsięwzięciu, zmierzyły się z nim bardzo dobrze. Prace były ciekawe, niektóre wyjątkowo pomysłowe, wykonane z zaangażowaniem.
  Wytwory uczniów oceniło jury w składzie: p. Zbigniew Mazur, p. Katarzyna Dietrich - Urbanek i p. Agnieszka Nowicka.

 • Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem, wartość profilaktyczno – edukacyjną, oryginalność projektu oraz estetykę wykonania. Wszystkim uczestnikom konkursu gratujemy pomysłów. Wystawa prac konkursowych połączona z ekspozycją literatury pt. „Każdy uczeń dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie” obędzie się w lutym 2020 roku w holu naszej szkoły.

 • Zwycięzcy konkursu:
  Kategoria I – klasy 0–3
  I miejsce – Kacper Szarko, klasa 3
  II miejsce – Klaudia Wolska i Oliwier Wolski, klasa 2
  III miejsce – Julia Mrozik, klasa 0a
  Kategoria II – klasy 4–6
  I miejsce – Sandra Sołśnia, klasa 6b
  II miejsce – Daria Skrobich, klasa 4
  III miejsce – Lena Banak, klasa 5

 • Kategoria III – klasy 7–8
  I miejsce – Paweł Dębek, klasa 8
  II miejsce – Natalia Ciecieląg, klasa 8
  III miejsce – Julia Ostrowska, klasa 8
  Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  Koordynatorkami konkursu były panie: Agnieszka Nowicka i Jadwiga Dziułko.

 • Dnia 30 października 2019r. uczniowie klasy 5 w ramach programu „Szkoła promująca zdrowie” na godzinie wychowawczej utrwalili zasady zdrowego odżywiania.

 • Poznali produkty, które warto spożywać aby dostarczały cennych składników odżywczych oraz te, które należy ograniczyć lub zupełnie wyeliminować.

 • Tworzyli własny jadłospis uwzględniający poszczególne poziomy piramidy zdrowia.

 • Dnia 18 października 2019r. uczniowie i dzieci przedszkolne miały możliwość przeglądu swojego uzębienia.

 • Do szkoły przyjechał mobilny i w pełni wyposażony w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny Dentobus.

 • Wszystkie osoby, które miały zgody od rodziców (123 dzieci) zostały przebadane przez lekarza stomatologa i uzyskały informację o stanie swoich zębów.

 • Dnia 15 października 2019r. uczniowie klasy 6b wraz z wychowawcą realizowali projekt edukacyjny dotyczący prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.

 • Uczniowie klasy 6b zrealizowali projekt, w którym zbadali, ile cukru znajduje się w popularnych napojach.

 • Sprawdzali jaki jest skład napoi i przeliczali ilość cukru na 500 ml płynu.

 • Pracowali bardzo aktywnie, świetnie poradzili sobie z zdaniem.

 • Potrafili wskazać produkty, których trzeba unikać, prawidłowo czytali etykiety, znali pojęcie świadomego konsumenta.

 • Na podstawie swoich wyników stworzyli planszę edukacyjną, zawierającą zdjęcia i ilość cukru w danym napoju.

 • Dnia 15 października 2018r. uczniowie klas 1 – 8 sp i III gim. uczestniczyli w lekcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowanej w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

 • Szkolenie składało się z 2 modułów. Podczas pierwszej części, wzbogaconej prezentacją multimedialną, uczennice klasy III gimn. przypomniały wszystkim zebranym podstawową wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Podczas 2 części „Mali ratownicy” zaprezentowali w jaki sposób należy sprawdzić przytomność, oddech poszkodowanego („widzę – słyszę – czuję”) oraz ułożyć poszkodowanego oddychającego w pozycji bocznej ustalonej.

 • Dnia 15 listopada 2018r. w naszej szkole odbył się "Dzień zdrowej przekąski” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

 • Tego dnia w szkole w powietrzu unosił się zapach świeżych owoców i warzyw, a oczy i podniebienia cieszyły apetyczne zdrowe sałatki i kolorowe szaszłyki.

 • Akcja nie odbyłaby się gdyby nie pomoc rodziców uczniów z poszczególnych klas, którzy przygotowali większą część przekąsek. Serdecznie Wam za to dziękujemy!

Zadzwoń: 59 8113 177
Społeczność:
do góry